Väg 42

Vi är en ideell förening som bildats juni 2014 för att verka för en Gång- och Cykelbana från Sollebrunn mot Trollhättan, fram till kommungränsen. Vi har sett gång- och cykelbanorna växa fram i de andra väderstrecken från Sollebrunn, mot Gräfsnäs, St Mellby och Magra. Vi ser vilket värde det har för både trafiksäkerheten, tillgängligheten för boende i bygden men också för miljö och hälsa och vill komplettera med det fjärde väderstrecket.

 

42gcb logga 

 

 

  

Föreningens organisationsummer: 802489-6048