Väg 42

2015-01-15 Alingsås Tidning

Innan jul ordnade föreningen ett brev som skickades till Tekniska Nämnden i Alingsås. Där vi ansöker om ekonomiskt stöd med det kostnadförslag vi har fått beräknat. Till brevet bifogades också en enklare karta med den tänkta sträckningen utav gång och cykelbanan.

 

150115 AT42gcb