Väg 42

2015-05-28 Lägesrapport efter stämman

Hejsan!

Vi hade för en tid sedan föreningsstämma och närvaron var bra då cirka 30 personer hade tagit sig till Stämman. Information kring vad som hänt och vad tankarna framåt är gicks igenom, t.ex. så informerades det om att tanken är att bygga gång och cykelbanan på vänster sida om man tänker sig att man är på väg ut ur samhället. Motiveringen till detta är att de flesta aktiviteterna i Sollebrunn finns på den sidan, affärer, banker, skola, idrottsplats m.m och att vi därmed slipper korsa vägen inne i samhället.

Vi klarade även av de formella punkterna som val av styrelse, revisorer osv.

Ett spännande år har avklarats där mycket fotarbete gjorts. Nu går vi in i nästa fas att få fram finansieringen. Det är en fantastisk känsla när man åker längs de andra tre väderstrecken med gång- och cykelbanorna och belysningen lyser upp likt ett pärlband som knyter ihop trakten. Det driver oss att fortsätta arbetet med att komplettera och slutföra de fyra väderstreckens GCB.

Hälsningar Styrelsen i 42:ans Gång- och Cykelbaneförening via Daniel Hallén, Ordförande