Väg 42

2016-04-16 Lägesrapport efter årsstämman

Hej!

Förra veckan (5 april) höll föreningen sin andra årsstämma. 20 personer var närvarande vilket är cirka 50% av alla medlemmar. Det är givetvis kul att så hög andel av medlemmarna är närvarande men vi blir gärna fler. Detta är givetvis inte för att få in den stora summan 100 kr i medlemsavgift utan för att visa att vi är många som anser att det behöver göras något åt de trafikförhållanden som råder.

Arbetet i föreningen har under året inte gått så mycket framåt som vi önskat. Det fanns under 2015 hopp om att de AFA-pengar som kommunen fick in skulle gå till cykelbanor. Det är inte säkert att vi hade fått ta del av pengarna men det hade fått undan andra projekt som ligger före i kön. Beslut togs av politikerna att pengarna skulle gå till cykelbanor men ju längre året gick desto tuffare fick Kommunen det ekonomiskt och till slut hamnade pengarna i den dagliga verksamheten istället för att täcka de underskott som fanns.

För oss i föreningen innebär det att vi börjat försöka hitta andra sätt att finansiera banan parallellt som vi bearbetar politikerna att det faktiskt behöver investeras utanför Alingsås också.

Vi har även planer på att anordna en aktivitet längs vägen där vi hoppas på hög närvaro. Mer detaljer kring detta kommer.

Tveka inte att höra av er till någon av oss i styrelsen om ni har tankar eller funderingar

Hälsningar
Styrelsen i 42:ans Gång- och Cykelbaneförening
via Daniel Hallén, Ordförande