Väg 42

2018-08-09 Brev till samtliga partier i Alingsås kommun

Till alla partier i Alingsås Kommunfullmäktige

Vi är en ideell förening som bildades 2014 och som verkar för att få en Gång och Cykelbana från Sollebrunn mot Trollhättan, till kommungränsen. Det är en smal och hårt trafikerad väg med stort behov av en gång- och cykelväg. Vi har inspirerats av de fina gång- och cykelvägarna som växer fram runt Sollebrunn. Det är väldigt viktigt för både trafiksäkerheten, tillgängligheten för boende i bygden men också för miljö och hälsa.

Under december 2014 skickade vi in en ansökan till kommunen om att få hjälp med finansiering av detta projekt. Vi har träffat flera av er vid olika tillfällen. Beskedet har tills nyligen varit att vi finns i tekniska kontorets kö för att sätta igång bygget.

Det senaste samtalet med Tekniska kontoret ger vid handen att ja, vår sträckning av GCB finns nu med i detaljplan. Men att det finns i nuläget inga pengar budgeterade i plan för utbyggnad av GCB i kommunen. Att prioriteringen av vilken GCB ska styras av behov, inte på när ansökan lämnats in – vilket är nytt besked för oss.

Vi önskar nu inför valet få besked på vilket sätt som ni kommer verka för fortsatt utbyggnad för gång- och cykelbanor i allmänhet och hur vår sträckning är prioriterad eller ej.

1. Hur ser ni att framtida cykelbanor på landsbygden ska finansieras när AFA-pengar inte längre tillförs på samma sätt som tidigare och fram tills nu inga avsättningar gjorts i budgeten?

2. Hur ser ni att prioritering mellan olika projekt ska göras?

Med Vänliga Hälsningar

Daniel Hallén, Ordförande i 42:ans Gång- och Cyeklbaneförening